Jak najít buňky s externími odkazy v Excelu?

How Find Cells With External Links ExcelJak najít buňky s externími odkazy v Excelu?

Hledáte najít buňky v Excelu s externími odkazy? Excel je výkonný tabulkový procesor s řadou funkcí navržených tak, aby vám pomohly pracovat s daty. Jednou z těchto funkcí je možnost propojení s externími zdroji. V tomto článku budeme diskutovat o tom, jak najít externí odkazy v Excelu, abyste měli rychlý a snadný přístup k potřebným datům. Začněme!Vyhledání buněk s externími odkazy v Excelu:
  1. Otevřete list aplikace Excel obsahující externí odkazy
  2. zmáčkni Ctrl + F klávesová zkratka pro otevření okna Najít a nahradit
  3. V okně Najít a nahradit vyberte tlačítko Možnosti a vyberte Najít celé buňky se vzorci
  4. Klepněte na tlačítko Najít vše
  5. V okně Najít a nahradit se zobrazí všechny buňky s externími odkazy

Jak najít buňky s externími odkazy v Excelu

Použití externích odkazů k vyhledání buněk v Excelu

Externí odkazy představují snadný způsob, jak najít buňky v Excelu. Umožňují uživatelům vyhledávat konkrétní data v tabulce, což usnadňuje nalezení informací, které potřebují. Pomocí externích odkazů mohou uživatelé rychle identifikovat buňky s relevantními informacemi a provést potřebné změny. Tento článek se bude zabývat tím, jak používat externí odkazy k vyhledání buněk v Excelu.

Externí odkazy umožňují uživatelům odkazovat na jiné zdroje dat v rámci stejné excelové tabulky. To znamená, že uživatelé mohou vyhledávat konkrétní datové body, jako jsou čísla nebo text, v různých oblastech tabulky. Pomocí externích odkazů mohou uživatelé rychle najít a upravit příslušné buňky.jak přidat karty do Gmailu

Aby bylo možné pomocí externích odkazů najít buňky v Excelu, musí uživatelé nejprve vytvořit odkaz. To lze provést výběrem buňky nebo buněk, které budou propojeny, a kliknutím na kartu Data. Na kartě Data klikněte na možnost Propojit a poté zadejte adresu zdroje dat. Po vytvoření odkazu mohou uživatelé začít vyhledávat konkrétní buňky.

Hledání konkrétních buněk

Po vytvoření externího odkazu mohou uživatelé začít vyhledávat buňky se specifickými daty. K tomu mohou uživatelé vybrat buňku nebo buňky, které mají být prohledány, a poté zadat konkrétní data, která hledají. Tím se zobrazí seznam buněk s odpovídajícími daty. Uživatelé pak mohou vybrat buňku, kterou hledají, a provést potřebné změny.

Dalším způsobem, jak najít buňky se specifickými daty, je použít funkci Najít. K této funkci lze přistupovat výběrem buňky nebo buněk, které budou prohledávány, a kliknutím na kartu Domů. Na kartě Domů klikněte na možnost Najít a poté zadejte konkrétní údaje, které chcete vyhledat. Tím se zobrazí seznam buněk s odpovídajícími daty.Použití filtrů k zúžení výsledků

Jakmile uživatelé naleznou buňky s konkrétními údaji, které hledají, mohou pomocí filtrů zúžit výsledky. To lze provést výběrem buňky nebo buněk, které budou prohledávány, a kliknutím na kartu Data. Na kartě Data klikněte na možnost Filtr a poté vyberte kritéria, která se mají použít k zúžení výsledků. Tím se zobrazí seznam buněk s odpovídajícími daty, které lze podle potřeby upravit nebo smazat.

Použití vzorců k hledání buněk

Vzorce lze také použít k vyhledání buněk v Excelu. To lze provést výběrem buňky nebo buněk, které budou prohledávány, a kliknutím na kartu Vzorce. Na kartě Vzorce klikněte na možnost Vložit funkci a poté zadejte vzorec, který chcete použít. Tím se zobrazí seznam buněk s odpovídajícími daty, které lze podle potřeby upravit nebo smazat.

vlc barevný problém

Použití maker k automatizaci procesu

Makra lze také použít k automatizaci procesu hledání buněk v Excelu. To lze provést výběrem buňky nebo buněk, které budou prohledávány, a kliknutím na kartu Vývojář. Na kartě Vývojář klikněte na možnost Makra a poté zadejte makro, které chcete použít. Tím se zobrazí seznam buněk s odpovídajícími daty, které lze podle potřeby upravit nebo smazat.

6 nejčastějších otázek

Co je externí odkaz v Excelu?

Externí odkaz v Excelu je odkaz na soubor, webovou stránku nebo jiný zdroj dat, který není uložen v samotném excelovém sešitu. Tento typ odkazu je užitečný pro odkazování na informace, které se nacházejí mimo sešit, jako je web nebo jiný soubor aplikace Excel.

Kde najdete externí odkazy v Excelu?

Externí odkazy v Excelu najdete na kartě Data ve skupině Připojení. Kliknutím na tlačítko Připojení se zobrazí seznam všech externích odkazů v sešitu. Seznam bude obsahovat název zdroje a popis typu zdroje, jako je webová stránka nebo jiný excelový sešit.

Jaká je výhoda používání externích odkazů?

Výhodou používání externích odkazů je, že umožňují rychlý přístup k datům z jiných zdrojů, aniž byste museli soubor ručně aktualizovat. To šetří čas a úsilí a také snižuje riziko chyb.

Jak upravit externí odkaz v Excelu?

Chcete-li upravit externí odkaz v Excelu, vyberte nejprve kartu Data a poté tlačítko Připojení. Tím se otevře seznam všech externích odkazů v sešitu. Vyberte odkaz, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit. Odtud můžete změnit zdroj, popis a další nastavení odkazu.

proces zavádění systému Windows

Jak odstranit externí odkaz v aplikaci Excel?

Chcete-li odstranit externí odkaz v Excelu, vyberte nejprve kartu Data a poté tlačítko Připojení. Tím se otevře seznam všech externích odkazů v sešitu. Vyberte odkaz, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit. Tím se odkaz ze sešitu odstraní.

Jak najít buňky s externími odkazy v Excelu?

Chcete-li v Excelu najít buňky s externími odkazy, vyberte nejprve kartu Data a poté tlačítko Připojení. Tím se otevře seznam všech externích odkazů v sešitu. Vyberte odkaz, který chcete najít, a klikněte na tlačítko Upravit. Tím se otevře okno se seznamem všech buněk v sešitu, které jsou propojeny s externím odkazem. Vyberte buňky, které chcete zobrazit, a klikněte na OK. Tím se otevře okno s buňkami s externím odkazem.

Závěrem lze říci, že nalezení buněk s externími odkazy v Excelu může být složitý úkol, ale pomocí výše uvedených tipů je můžete snadno najít a provést potřebnou akci. Znalost toho, jak najít buňky s externími odkazy v Excelu, vám může pomoci ušetřit čas a udržet vaše data v bezpečí. Začněte tedy hledat tyto externí odkazy ještě dnes!

Populární Příspěvky