Jak otevřít týmy v Sharepointu?

How Open Teams SharepointJak otevřít týmy v Sharepointu?

Chcete otevřít tým v SharePointu, ale nejste si jisti jak? Microsoft SharePoint je výkonná platforma pro spolupráci a týmy představují skvělý způsob, jak spolupracovat na projektech s ostatními. V této příručce vás provedeme procesem otevírání týmů v SharePointu a poskytneme vám několik tipů, jak platformu využít na maximum. S tímto průvodcem budete moci snadno otevřít tým na SharePointu!Chcete-li otevřít Teams na SharePointu, postupujte takto:
  • Přejděte na svůj web SharePoint.
  • Klikněte na nabídku „Aplikace“ v levém horním rohu.
  • Ze seznamu aplikací vyberte „Týmy“.
  • Postupujte podle pokynů na obrazovce a otevřete aplikaci Teams.

Jakmile je aplikace otevřena, můžete ji začít používat ke spolupráci se svým týmem a ke sdílení informací.

hex kalkulačka windows

Jak otevřít týmy v SharepointuJazyk.

Jak otevřít týmy v Sharepointu?

Microsoft Teams je výkonná platforma pro spolupráci a komunikaci, která je součástí sady Microsoft Office 365 Suite. Lze jej použít k vytváření a správě pracovních skupin, chatování s kolegy, ukládání dokumentů a sdílení souborů. Teams je plně integrován se službou SharePoint a umožňuje uživatelům přistupovat k webům SharePoint, dokumentům a seznamům z aplikace Teams.

Krok 1: Přístup k týmům ze SharePointu

Prvním krokem při používání Teams v SharePointu je přístup k aplikaci Teams z hlavní stránky SharePointu. Chcete-li to provést, klikněte na odkaz Aplikace v levém navigačním panelu. Otevře se seznam dostupných aplikací. Kliknutím na Teams otevřete aplikaci Teams.Krok 2: Vytvořte tým

Jakmile otevřete aplikaci Teams, zobrazí se vám možnost vytvořit nový tým. Klikněte na tlačítko Vytvořit tým a vyberte název týmu. Můžete se také rozhodnout, že tým bude soukromý nebo veřejný. Jakmile tým vytvoříte, zobrazí se vám seznam členů, kteří se mohou k týmu připojit. Pozvěte členy, aby se připojili k týmu zadáním jejich e-mailových adres.

Krok 3: Nastavte tým

Jakmile pozvete členy, aby se připojili k týmu, budete moci tým založit. To zahrnuje nastavení týmových cílů, přidělování úkolů, vytváření kanálů pro spolupráci a komunikaci a nastavení týmových oznámení. Jakmile je tým vytvořen, členové se mohou připojit a začít spolupracovat.

Krok 4: Přístup k webům a dokumentům SharePoint

Jakmile bude tým nastaven, budou mít členové přístup k webům SharePoint a dokumentům z Teams. K tomu budou muset kliknout na kartu Soubory v levém navigačním panelu. Otevře se seznam dostupných webů a dokumentů SharePoint. Členové si mohou vybrat weby a dokumenty, ke kterým chtějí přistupovat, a budou je moci prohlížet a spolupracovat na nich z Teams.

Krok 5: Sdílejte soubory a dokumenty

Jakmile budou mít členové přístup k webům a dokumentům SharePointu, budou je moci sdílet se zbytkem týmu. K tomu budou muset kliknout na kartu Sdílet v levém navigačním panelu. Otevře se okno, kde si členové mohou vybrat soubory a dokumenty, které chtějí sdílet. Poté mohou zadat e-mailové adresy členů týmu, se kterými chtějí soubory sdílet, a kliknutím na Odeslat s nimi soubory sdílet.

Krok 6: Správa nastavení týmu

Jakmile bude tým v provozu, budou moci členové spravovat nastavení týmu. K tomu budou muset kliknout na kartu Nastavení v levém navigačním panelu. Otevře se okno, kde mohou členové spravovat nastavení týmu, jako je název týmu, členové týmu, kanály týmu a oznámení týmu.

Krok 7: Přístup k týmovým dokumentům a jejich úpravy

Jakmile budou mít členové týmu přístup k webům a dokumentům SharePointu, budou k nim moci přistupovat a upravovat je z Teams. K tomu budou muset kliknout na kartu Soubory v levém navigačním panelu. Otevře se seznam dostupných webů a dokumentů SharePoint. Členové si mohou vybrat dokumenty, ke kterým chtějí přistupovat a upravovat je, a budou tak moci učinit z Teams.

Krok 8: Spolupracujte s členy týmu

Jakmile budou mít členové týmu přístup k webům a dokumentům SharePointu, budou moci spolupracovat s ostatními členy týmu. K tomu budou muset kliknout na záložku Chaty v levém navigačním panelu. Tím se otevře okno, kde mohou členové chatovat a spolupracovat s ostatními členy týmu. Členové mohou pomocí této funkce diskutovat a sdílet nápady, přidělovat úkoly a sdílet dokumenty.

Krok 9: Práce na týmových projektech

Jakmile je tým v provozu, mohou členové používat Teams k práci na týmových projektech. K tomu budou muset členové kliknout na záložku Projekty v levém navigačním panelu. Otevře se okno, kde mohou členové vytvářet a přiřazovat úkoly, sledovat pokrok a spolupracovat na projektech. Členové mohou pomocí této funkce zůstat organizovaní a zajistit, že týmové projekty budou dokončeny včas.

Krok 10: Sledujte výkon týmu

Jakmile je tým v provozu, mohou členové pomocí Teams sledovat výkon týmu. Členové k tomu budou muset kliknout na kartu Přehledy v levém navigačním panelu. Otevře se okno, kde si členové mohou prohlížet zprávy o výkonu týmu, jako je počet dokončených úkolů, počet odeslaných zpráv a počet sdílených dokumentů. Členové mohou tuto funkci použít k zajištění sledování a zlepšování výkonu týmu.

Často kladené otázky

Co je Sharepoint?

Sharepoint je cloudové úložiště a platforma pro spolupráci společnosti Microsoft. Umožňuje uživatelům sdílet dokumenty, spravovat obsah, vytvářet webové stránky a spolupracovat s ostatními uživateli. Lze jej použít k vytváření online týmových webů, kde mohou uživatelé spolupracovat na projektech, sdílet dokumenty a spolupracovat na úkolech. Sharepoint také poskytuje uživatelům přístup k výkonným možnostem vyhledávání, správě úloh, správě dokumentů a funkcím business intelligence.

Sharepoint je skvělý způsob, jak ukládat, sdílet a spravovat obsah a může týmům usnadnit spolupráci a spolupráci na projektech.

skype nastavení soukromí

Jak otevřu Teams ve Sharepointu?

Otevření Teams ve Sharepointu je snadné. Nejprve se přihlaste ke svému účtu Sharepoint. Poté klikněte na kartu Týmy v horní části stránky. Tím se otevře nová stránka, kde můžete vytvořit nové týmy nebo se připojit ke stávajícím týmům. Můžete také hledat týmy, které byly vytvořeny jinými uživateli. Jakmile najdete tým, ke kterému se chcete připojit, klikněte na tlačítko Připojit se k týmu.

Chcete-li vytvořit nový tým, klikněte na tlačítko Vytvořit tým. Poté budete moci přidávat členy, nastavovat kanály pro komunikaci a vytvářet týmové webové stránky. Můžete také upravit nastavení týmu, jako je úroveň soukromí a název týmu. Po dokončení nastavení týmu dokončete vytváření týmu kliknutím na tlačítko Uložit.

Jaké jsou výhody používání Teams ve Sharepointu?

Používání Teams ve Sharepointu poskytuje několik výhod. Za prvé, umožňuje týmům spolupracovat na projektech, sdílet dokumenty a rychle a snadno přiřazovat úkoly. Týmy také mohou mezi sebou komunikovat v reálném čase, což může pomoci zvýšit produktivitu a spolupráci. Sharepoint navíc poskytuje výkonné možnosti vyhledávání, které mohou pomoci rychle najít potřebné informace nebo dokumenty.

Sharepoint také poskytuje uživatelům přístup k řadě nástrojů a funkcí, jako je správa úloh, správa dokumentů a funkce business intelligence. Tyto funkce mohou týmům pomoci zůstat organizované a efektivněji řídit své projekty.

Jak mohu pozvat lidi, aby se připojili k mému týmu na Sharepointu?

Pozvat lidi, aby se připojili k vašemu týmu ve službě Sharepoint, je snadné. Nejprve se přihlaste ke svému účtu Sharepoint a otevřete tým, do kterého chcete přidat členy. Poté klikněte na tlačítko Pozvat v horní části stránky. Otevře se nové okno, kde můžete zadat jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat. Jakmile zadáte jména nebo e-mailové adresy lidí, které chcete pozvat, klikněte na Odeslat pozvánky a odešlete pozvánky.

Můžete také pozvat lidi, aby se připojili k vašemu týmu přímo ze stránky týmu. Na stránce týmu klikněte na tlačítko Pozvat, zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat, a klikněte na Odeslat pozvánku. Osoba, kterou jste pozvali, obdrží e-mail s odkazem na připojení k vašemu týmu.

zapisovač problémových kroků Windows 10

Jak mohu řídit tým v Sharepointu?

Správa týmu v Sharepointu je snadná. Nejprve se přihlaste ke svému účtu Sharepoint a otevřete tým, který chcete spravovat. Na stránce týmu najdete různé nástroje a funkce, které můžete použít ke správě týmu. Můžete například přidělovat úkoly členům týmu, přidávat do týmu nové členy, vytvářet kanály pro komunikaci a přizpůsobovat nastavení týmu. Navíc můžete využít možnosti vyhledávání k rychlému nalezení potřebných informací nebo dokumentů.

Můžete také použít funkce Sharepoint pro správu úkolů, správu dokumentů a business intelligence, které vám pomohou řídit tým efektivněji. Můžete nastavit úkoly a přiřadit je členům týmu, sledovat průběh a spravovat dokumenty. Navíc můžete využít funkce business intelligence k získání přehledu o výkonu týmu a rozhodování na základě dat.

Jak odstraním tým v Sharepointu?

Smazání týmu v Sharepointu je snadné. Nejprve se přihlaste ke svému účtu Sharepoint a otevřete tým, který chcete smazat. Poté klikněte na tlačítko Odstranit tým v horní části stránky. Otevře se nové okno, kde můžete potvrdit, že chcete tým smazat. Jakmile potvrdíte, že chcete tým smazat, klikněte na Smazat tým a tým bude smazán.

Měli byste si uvědomit, že odstraněním týmu smažete veškerý obsah a dokumenty spojené s týmem a nelze to vrátit zpět. Před odstraněním týmu byste se měli ujistit, že jste uložili veškerý důležitý obsah nebo dokumenty, které si chcete ponechat. Kromě toho byste se měli ujistit, že před smazáním týmu byli upozorněni všichni členové týmu.

Závěrem lze říci, že pochopení toho, jak otevřít týmy v SharePointu, je cenná dovednost pro každého, kdo potřebuje spolupracovat a sdílet informace na pracovišti. Díky svému snadno použitelnému rozhraní, výkonným funkcím a schopnosti sdílet soubory a spolupracovat s více jednotlivci je SharePoint výkonným nástrojem pro jakýkoli tým. Pomocí několika jednoduchých kroků můžete rychle otevřít tým na SharePointu a začít využívat mnoho výkonných funkcí platformy.

Populární Příspěvky